Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu jest prowadzona przez zespół specjalistów. Skupia się na ocenie funkcjonowania w dwóch głównych obszarach, którymi są:

  • deficyty społecznej komunikacji
  • obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań.

Proces diagnostyczny składa się z:

  • wywiadu wstępnego z rodzicami (1,5-2h) służącego zapoznaniu się z dotychczasowym rozwojem dziecka, wstępne ustalenie objawów diagnostycznych.
  • obserwacji psychologicznej dziecka (1,5-2h) mającej na celu ocenę poziomu funkcjonowania w różnych sferach rozwojowych , w tym emocjonalnej i społecznej.
  • wizyty z psychiatrą dzieci i młodzieży (1,5h) – wywiad z rodzicami, ogląd dokumentacji medycznej, badanie psychiatryczne i obserwacja dziecka, w razie potrzeby zlecenie badań lub konsultacji ze specjalistą innej dziedziny.
  • oceny stopnia rozwoju mowy przeprowadzonej przez logopedę (1h).
  • w niektórych przypadkach obserwacji dziecka w grupie przedszkolnej lub szkolnej (2h)..

Ważne jest, by diagnoza autyzmu lub innych zaburzeń rozwojowych była przeprowadzona jak najwcześniej. Umożliwia to przygotowanie dziecka do życia z danymi zaburzeniami oraz trenowanie umiejętności społecznych już od wcześniejszych etapów, dzięki czemu dziecko ma szansę dążyć do wyrównywania deficytów tak bardzo, jak to możliwe.