Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców:  Jak zrozumieć nastolatka

Jeśli jesteście Państwo rodzicami nastolatka i szukacie drogi do zrozumienia Waszego dziecka, to zapraszamy na zajęcia dla rodziców.

Naszym celem jest wzbogacenie metod wychowawczych rodziców, ich wiedzy na temat prawidłowego rozwoju emocjonalnego a także fizycznego nastolatka oraz poprawa komunikacji interpersonalnej między członkami rodziny.

Na spotkaniach poruszamy obszary tematyczne obejmujące:

  • rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
  • zrozumienie potrzeb dziecka
  • poprawa komunikacji, omówienie zasad poprawnej komunikacji
  • sposoby rozwiązywania konfliktów oraz problemów

Akademia Świadomego Rodzica:

Warsztaty dla rodziców oraz opiekunów to zajęcia dla każdego. Dzięki spotkaniom będzie możliwe nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi.

Główne cele zajęć to:

1. Budowanie relacji pomiędzy osobami dorosłymi a dziećmi:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptacja uczuć
  • aktywne, wspierające słuchanie dzieci
  • motywowanie dziecka
  • zwracanie uwagi na niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dzieci

2. Wspieranie usamodzielniania się dziecka.
3. Budowanie poczucia własnej wartości.
4. Rozwiązywanie problemów.