ZADZWOŃ DO NAS

663 668 162
663 097 202

LUB
Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Trening umiejętności społecznych

Zajęcie przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. nadmiernie nieśmiałych, wycofanych,  z trudnościami w nawiązywaniu
i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych, dzieci nadpobudliwych mających trudności
z panowaniem nad złością, dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Spotkania mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych oraz samokontroli, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, uwzględnianiem potrzeb innych osób, pracą zespołową, rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji, naukę radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz budowania poczucia własnej wartości.

ü  Zajęcia mają formę cyklu ośmiu spotkań grupowych (grupa od 4-7 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach monitorowanych przez terapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Organizacja spotkań:
–kwalifikacja na zajęcia poprzedzona jest wywiadem psychologicznym
z rodzicem/opiekunem oraz obserwacją indywidualną kierowaną dziecka (50 min.)
-zajęcia grupowe dla dzieci (8 spotkań według podanego harmonogramu)
– rozmowa z rodzicami/opiekunami po zakończonym treningu w celu przekazania informacji zwrotnych (30 min.)

Zajęcia obywają się według podanego harmonogramu i trwają 90 minut.

Po ukończeniu treningu jest możliwość kontynuowania zajęć w kolejnym semestrze.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje:

Grupy - terminy niedzielne

15.10.23

29.10.23

12.11.23

26.11.23

10.12.23

17.12.23

07.01.24

28.01.24

 

SEMESTR LETNI (marzec- czerwiec)- terminy zostaną podane w lutym 2024

Koszt zajęć:

-wywiad z rodzicem poprzedzający TUS – 200,00 zł

- 360,00- koszt miesięczny treningu (dwa spotkania po 90 min), istniej możliwość płatności jednorazowej 1300,00

(płatność na konto bankowe gabinetu przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu

NR KONTA 76 1160 2202 0000 0000 6811 7977) lub przelewem blik na nr telefonu 663668162

 

TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY październik- styczeń 2024:

GRUPA I dzieci uczęszczające do przedszkola: niedziele godz. 13:00-14:30

GRUPA II przedział wiekowy klasy 0 - 3: niedziele godz.15.00- 16.30

Grupa III przedział wiekowy klasy 4 - 7/8: niedziele godz. 17.00- 18.30

Grupa IV przedział wiekowy klasy 8 - klasy ponadpodstawowe  niedziele godz. 19.00- 20.30

 

Warunkiem uruchomienia grupy jest zgłoszenie się minimum 4 uczestników.

Zapisy telefoniczne pod nr tel.: 663668162