Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży to proces, w którym często uczestniczą rodzice, opiekunowie. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami i ma formę konsultacji, zwłaszcza w przypadku gdy problem dotyczy małego dziecka. Kolejne wizyty to już spotkania terapeuty tylko z dzieckiem. Po rozpoznaniu trudności które przejawia dziecko lub nastolatek, psycholog ustala plan terapii.

Terapia dzieci i  młodzieży:

 • Terapia indywidualna
 • terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • behawioralne treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapia relacji społecznych,
 • warsztaty rodzicielskie,
 • terapia rodzinna w ujęciu systemowym.

Terapia dzieci prowadzona jest w następujących obszarach:

 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • mutyzm
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • problemy wychowawcze Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka
 • zaburzenia lękowe