Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Mediacje

Rozstanie bywa jedną z najtrudniejszych, najbardziej stresujących decyzji w życiu, ta sytuacja ma tym większe oddziaływanie, kiedy w zawiązku są dzieci. Rozstania wymusza konieczność odnalezienie się w zupełnie nowej sytuacji.

Sytuacje w których często o konstruktywną rozmowę która jest bardzo potrzebna aby ustalić najważniejsze kwestie dotyczące np. dzieci.

W sytuacjach gdy doświadczamy silnych emocji bardzo trudno jest skupić myśli, a tym trudniej rozmawiać. Rozmowy między dwójką ludzi którym towarzyszą bardzo silne emocje bywają niezwykle trudne. Często nie udaje się osiągnąć porozumienia, mimo wielu prób.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzą mediacje które mogę okazać się bardzo istotnym punktem w danej sytuacji. Udział w mediacji jest zawsze jet dobrowolny, tylko wtedy partnerzy mają możliwość na równych prawach skorzystać z pomocy.

Proces mediacji to między innymi poszukiwanie porozumienia w którym,  strony przechodzą przez kolejne etapy związku. Partnerzy mają szansę po raz pierwszy od długiego czasu w spokoju i bez negatywnych emocji wysłuchać drugiej strony – swoich oczekiwań, potrzeb. A wszystko to odbywa się w bezpiecznej, spokojnej atmosferze.