Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /components/com_k2/models/item.php on line 881

Cennik
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/psycholog/html/com_k2/zespol/item.php on line 207


Cennik Centrum Terapii Saska

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług, obowiązującym od 01.09.2017 r.

Nazwa usługi Cena Czas sesji
     

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych

   
konsultacja psychologiczna pierwszorazowa 150 zł 50 - 60 min
konsultacja psychologiczna kolejna 120 zł - 140 zł 50 min
psychoterapia indywidualna 120 zł - 140 zł 50 min  
     

Psycholog dziecięcy

   
konsultacja indywidualna pierwszorazowa 150 zł 50-60 min
konsultacja indywidualna kolejna 120 zł - 140 zł  50 min
psychoterapia indywidualna 120 zł - 140 zł 50 min  
wizyta domowa 300 zł  120 min  
obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole 300 zł  120 min  
Terapia  Ręki  100 zł 50 min
     

Logopeda

   
Konsultacja logopedyczna 150 zł około 120 min 
Diagnoza logopedyczna 200 zł 2 x 60 min
Terapia logopedyczna 60 zł 30 min
  80 zł 45 min
  100 zł 60 min
Terapia pedagogiczna (reedukacja)  100 zł 50 zł
Nauka czytania / pisania / stymulacja myślenia arytmetycznego 100 zł 50 min
     

Integracja sensoryczna

   
konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej 100 zł  50-60 min
terapia integracji sensorycznej 100 zł 50 min
diagnoza integracji sensorycznej 300 zł 3 x 50 min
     

Fizjoterapia i Rehabilitacja 

   
Konsultacja fizjoterapeutyczna pierwszorazowa   150 zł  50-60 min 
Konsultacja fizjoterapeutyczna kolejna   120 zł 50-60 min  
Rehabilitacja Ndt-Bobath   120 zł 50 min  
Rehabilitacja wady postawy 100 zł 50 min  
Kinesiology taping 20-30 zł 20 min
     

Psychoterapia par

   
jeden terapeuta 150 zł 50 min
dwóch terapeutów 250 zł 90 min
Psychoterapia rodzinna 250 zł (dwóch terapeutów) 90 min
     

Dokumentacja

   
wystawienie opinii psychologicznej 100 zł  
wystawienie zaświadczenia 40 zł  
Testy psychologiczne 150-300 zł