Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Cennik

Cennik Centrum Terapii Saska

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług, obowiązującym od 01.01.2022 r.

(dla pacjentów kontynuujących procesy terapeutyczne cennik ulegnie zmianie od września 2022)

Każda konsultacja oraz terapia indywidualna u mgr Ilony Łucji Sadło - koszt 200 - 250 zł

Nazwa usługi Cena Czas sesji
     

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych

   
konsultacja psychologiczna pierwszorazowa 200 zł 50 - 60 min
konsultacja psychologiczna kolejna 180 zł - 200 zł 50 min
psychoterapia indywidualna 180 zł - 200 zł 50 min  
     

Psycholog dzieci i młodzieży

   
konsultacja indywidualna pierwszorazowa 200 zł 50-60 min
konsultacja indywidualna kolejna 180 zł - 200 zł 50 min
psychoterapia indywidualna 180 zł - 200 zł 50 min  
wizyta domowa (tylko na terenie Warszawy) 450 zł  120 min  
obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole 450 zł  120 min  
     
     

Logopeda

   
Konsultacja logopedyczna 180 zł 50 min 
Diagnoza logopedyczna 300 zł 2 x 50 min
Terapia logopedyczna 150 zł 50 min

Terapia pedagogiczna/ zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

   
     
Terapia pedagogiczna (reedukacja)  150 zł 50 min
Nauka czytania / pisania / stymulacja myślenia arytmetycznego 150 zł 50 min
Terapia  Ręki 150 zł 50 min
     

Integracja sensoryczna

   
Diagnoza procesów integracji sensoryczne (SI) z opisem + omówienie 450 zł  3 x 50 min
Wstępna diagnoza procesów SI (2-3 r.ż.) z opis + omówienie 450 zł 3 x 50 min
Rediagnoza procesów integracji sensorycznej z opisem  380 zł 2 x 50 min
Konsultacja integracji sensorycznej (SI) 180 zł 50 min
Terapia integracji sensorycznej 150 zł 50 min
     

Fizjoterapia i Rehabilitacja 

   
Konsultacja fizjoterapeutyczna pierwszorazowa   200 zł  50-60 min 
Konsultacja fizjoterapeutyczna kolejna   180 zł 50-60 min  
Rehabilitacja Ndt-Bobath   180 zł 50 min  
Rehabilitacja wady postawy 180 zł 50 min  
Kinesiology taping 100-150 zł 20 min
     

Psychoterapia par / Psychoterapia rodzinna

   
jeden terapeuta 200 zł - 250 zł 50 min
jeden terapeuta 300 zł 90 min
dwóch terapeutów 420 zł 90 min
Psychoterapia rodzinna 420 zł (dwóch terapeutów) 90 min
     

Dokumentacja

   
wystawienie opinii psychologicznej 150 zł  
wystawienie zaświadczenia 60 zł  
testy psychologiczne 150-800 zł (w zależności od testu)  
     

 

Każda konsultacja u mgr Ilony Łucji Sadło - koszt 200 - 250 zł