Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Ilona Łucja Sadło
  • Psycholog, Psychoterapeuta


Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych związanych z diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych,kursie terapii pedagogicznej,studium diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie, kursach m.in. z diagnozy i pomocy dziecku z ADHD, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno- buntowniczymi,  autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala i uzyskała tytuł Instruktora. Specjalizuje się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy łączy różne podejścia i metody pracy. Pomaga w: psychologicznej diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci, doskonaleniu kompetencji wychowawczych rodziców, trudnościach w przedszkolnej i szkolnej adaptacji oraz w relacjach z rodzeństwem, stanach lękowych, napadach złości i zachowaniach agresywnych. Prowadzi terapię par i rodzin. Pomaga ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, cierpią z powodu depresji i lęków. Pracuje pod superwizją.