Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Agnieszka Kuna
  • Logopeda


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego.

Na co dzień pracuję w prywatnym przedszkolu miedzy innymi jako logopeda, prowadzę grupowe zajęcia logopedyczne.  Podczas zajęć grupowych Dzieci ćwiczą prawidłowe nawyki artykulacyjne. Wszystko odbywa się w formie zabawy, podczas radosnej atmosfery. Ciągła obserwacja Dzieci pozwala na kontrolowanie narządów mowy i diagnozowanie problemów. 

Logopedia daje mi możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym, przynosi relaks i poczucie spełnienia, kiedy wymyślam, tworzę nowe gry i pomoce logopedyczne w pracy z najmłodszymi. Uwielbiam uczucie, gdy to, co opracowałam i stworzyłam nabiera realnego wymiaru, przynosi rezultat w pracy z dziećmi. Największą radość daje mi to, kiedy dzieciaki wychodzą uśmiechnięte po zajęciach logopedycznych, ponieważ wtedy wiem, że zadania postawione przed podopiecznymi przyniosły oczekiwany i wymierny skutek.  

Doświadczenia zawodowe zdobyłam między innymi podczas pracy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
Moje motto: Dzieci potrafią dać bardzo wiele radości, jeżeli potrafi się je odpowiednio docenić.