Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Aneta Szaron-Bednarska
  • Psycholog, psychoterapeuta


Absolwentka UMCS w Lublinie. Psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje łącząc różne podejścia teoretyczne w zależności od potrzeb. Specjalizuje się w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.
Doradca zawodowy. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywane głównie podczas pracy w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ukończyła  certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letnie studia podyplomowe Psychoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje rodzicielskie dotyczące problemów wychowawczych. Zajmuje się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, problematyką okołorozwodową. Specjalizuje się w terapii zaburzeń psychosomatycznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli, diagnozie dzieci i młodzieży, prowadzeniu treningu umiejętności społecznych, licznych zajęć dla dzieci, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.
W psychoterapii dzieci i młodzieży świadczy pomoc w trudnościach związanych z reakcją na kryzys w rodzinie taki jak rozwód rodziców, choroba lub inne trudne dla młodego człowieka zmiany, nerwicy, zaburzeniach osobowości, depresji, lękach i fobiach, trudnościach szkolnych i rówieśniczych.