Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Marta Fuks-Adamska
  • Psycholog


Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

Prywatnie mama dwóch synów, 5 - i 9 - latka. Zawodowo związana z jedną z warszawskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osobami dorosłymi. Diagnozuje, prowadzi konsultacje oraz rozmowy terapeutyczne. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz warsztatach.

Szczególnie bliskie jest jej Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, jednak zawsze stara się podchodzić w sposób indywidualny do każdej zgłaszającej się osoby i jej problemu, wykorzystując w swojej pracy różne podejścia oraz metody. Posiada liczne kursy i szkolenia. Ukończyła m.in. studium diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs I stopnia z zakresie Ruchu Rozwijającego na bazie metody W. Sherborne, trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni – terapeuta Metody Warnkego, uzyskała certyfikat praktyka Metody Kids Skills – Dam Radę! i inne.