Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to grupowe zajęcia terapeutyczne, które mają na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania. Trening umiejętności społecznych ma na celu wsparcie rozwoju i  funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. W szczególności dedykowane są one dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej (np. szkole). Zajęcia prowadzone przez  dwóch psychologów.

Na spotkaniach dzieci będą miały możliwość uczyć się:

  • Jak rozwijać umiejętności społeczne
  • Odczytywać komunikaty niewerbalne
  • Nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami
  • Jak podtrzymywać znajomości, rozmowy z rówieśnikami
  • Rozumieć emocje i odpowiednio reagować na trudne emocje
  • Przestrzegać zasad i regulaminów
  • Dzieci będą uczyć się pracować nad swoimi trudnymi zachowaniami poprzez zabawę, przez co zajęcia są bardzo atrakcyjne

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz na dwa tygodnie, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne konieczne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak radzić sobie z przegraną w grach rówieśniczych. Zajęcia stwarzają dzieciom okazję do: przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną, poprawy samooceny, przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawania treści przeżywanych emocji, wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności.